Ignum.cz » Webhosting » Speciální akce a slevy!

Akce

K roční platbě webhostingu doména zdarma


K roční platbě webhostingu doména zdarma

 • Doména zdarma se poskytuje webhostingovým variantám Mailbox, eCard, Lite, Medium a Full při platbě minimálně na jeden rok, a to na stejně dlouhé období jako byla zaplacena webhostingová varianta.
 • Nárok na doménu zdarma mají všichni zákazníci s následujícími ceníky:
 1. Základní ceník
 2. Ceník A
 3. Ceník B
 4. Ceník C
 • Doména může být nově registrovaná nebo se může jednat o prodloužení stávající domény, registrátorem domény bude společnost IGNUM.
 • Nárok na doménu lze uplatnit dvěma způsoby:
 1. Využít na registraci/pro­dloužení domény související s předplacenou službou.
 2. Využít kód pro registraci/pro­dloužení domény na DOMENA.CZ zdarma.
 • Doménu lze zvolit z TLD: .cz, .eu, .com, .net, .info, .biz, .org.
 • Při prodloužení stávající domény musí být registrátorem domény společnost IGNUM, případný transfer si zařizuje zákazník samostatně předem.
 • Doména bude zaregistrována/pro­dloužena po zaplacení hostingu.
 • V případě prodloužení domény dojde k vlastnímu prodloužení až v době před expirací domény.
 • Prodlužovaná doména musí expirovat po dobu trvání hostingu.
 • K jednomu hostingu lze nárokovat pouze jednu doménu zdarma, v průběhu období nelze měnit výběr domény.
 • Při nevyužití nároku na doménu zdarma do konce zaplaceného období nárok propadá, částečné využití služby se zákazníkovi nekompenzuje.
 • Při zrušení hostingu nárok na doménu zdarma zaniká.
 • Při zrušení hostingu nebo přechodu na variantu bez nároku na doménu zdarma je vrácená či kompenzovaná částka ve prospěch jiné varianty snížena o koncovou cenu domény dle ceníku platného v den registrace/pro­dloužení domény.
 • IGNUM si nárokuje pouze částku za skutečně provedenou registraci/pro­dloužení. V případě nevyužití nároku na doménu zdarma nebude vrácená či kompenzovaná částka ponížena o cenu domény.
 • IGNUM si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce nebo akci úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Verze ke stažení v PDF: Doména_zdarma.

Webcontrol

10856.195926666ms -- 14825.4296875KB