Naše virtuální servery využívají dvě tzv. “plné“ virtualizační technologie. KVM (Kernel-based Virtual Machine) pro provoz virtuálních serverů s operačním systémem GNU/Linux a Microsoft Hyper-V pro provoz virtuálních serverů s operačním systémem MS Windows Server v edici Datacenter. Nejedná se tedy o kontejnerovou virtualizaci (např. OpenVZ či Solaris Zones) a nebo paravirtualizaci.

Po dokončení objednávky získáte virtuální server s přeinstalovaným operačním systémem, dle vašeho výběru, připravený k okamžitému použití, včetně vlastní veřejné IPv4 a IPv6 adresy.

Pokud se rozhodnete pro variantu VDS (virtuální dedikovaný server), samozřejmostí je plný administrátorský přístup pro kompletní správu serveru. V případě varianty s GNU/Linux root přístup pomocí SSH protokolu, v případě varianty s MS Windows Servery přístup pro uživatele Administrator pomocí RDP protokolu (vzdálená plocha). Virtuální dedikovaný server je tedy plně ve Vaší správě (konfigurace serveru a služeb, monitoring, aktualizace, zálohování apod.), přístupové údaje k serveru máte k dispozici pouze Vy.

Pokud se rozhodnete pro variantu VMS (virtuální managed server), veškerou správu o server necháváte na nás, včetně aktualizací, změn konfigurací, pravidelné zálohování do jiné lokality a samozřejmě monitoring běhu serveru a jeho služeb. Součástí jsou i 3 hodiny práce administrátora pro vyřešení všech požadavků souvisejících s provozem serveru a jeho služeb. K dispozici tedy získáte pouze webovou administraci s možností nastavit vše potřebné pro provoz webových projektů, databází a emailů. Nikoliv však root/administrá­torský přístup pomocí protokolu SSH či přístup pomocí RDP protokolu, jako je tomu u varianty VDS.

Součástí každého virtuálního serveru je samozřejmě i nainstalovaný operační systém, jehož velikost se započítává do diskového prostoru. Tato velikost se odvíjí od zvoleného operačního systému. Systémová část pro OS GNU/Linux zabírá přibližně 670 – 1200 MB v závislosti na distribuci a její verzi. Systémová část pro OS MS Windows Server zabírá přibližně 21 GB (verze 2008 Datacenter) a nebo 11 GB (verze 2012 Datacenter). Nezapomeňte prosím při výběru správné varianty virtuálního serveru zohlednit právě diskový prostor v závislosti na orientační velikosti systémové části. V případě potřeby je možné dokoupit další diskový prostor navíc.

Virtuální servery s OS GNU/Linux neobsahují swap oddíl z důvodu úspory diskové kapacity. Pokud jej chcete využívat, následujícími příkazy aktivujete souborový swap:

Vytvoření souboru: dd if=/dev/zero of=/swap bs=1M count=1000
Příprava swapu: mkswap /swap
Vložení řádku do souboru /etc/fstab: /swap swap swap defaults 0 0
Aktivování swapu: swapon -a

Pro správu VDS serveru (nikoliv VMS serveru) je dále k dispozici webová aplikace VDS Panel. Kromě možnosti virtuální server vypnout, zapnout nebo resetovat je součástí i přehled včetně technických parametrů a informací o stavu. Samozřejmostí je i funkce pro objednání nových virtuálních serverů VDS.

Webcontrol

152.730941772ms -- 6035.28125KB