Ignum.cz » Slovníček pojmů

Slovnik

A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W Z

U

URL

URL (Universal Resource Locator) – unikátní adresa, která pomocí doménového jména nasměruje zájemce na konkrétní WWW stránku (např. http://www.ignum.cz ). Je to řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

Webcontrol

1076.9648551941ms -- 14428.359375KB