Ignum.cz » Slovníček pojmů

Slovnik

A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W Z

S

Sada nameserverů

Sada nameserverů je struktura jmenných serverů (nejméně dvou) a k nim náležejících kontaktů technických správců (alespoň jeden). Tato sada je k doméně přiřazena jako celek a stejnou sadu jmenných serverů je možné přiřadit k více doménám, což zjednodušuje správu nameserverů zvláště v případě, kdy je stejná sada použita u více domén. Tento objekt je používán u CZ domén.

Server

Server – je počítač (může se jednat i o program běžící na počítači), který je určený pro určitý účel. Zprostředkovává různé služby pro ostatní počítače připojené do sítě. Příklad: Zálohový(backup) server – slouží speciálně pro ukládání obsahu disků jiných počítačů pro případ havárie. Apache Server – je software pro provoz webových stránek. MS SQL Server – je speciální software pro provoz databáze.

Serverhosting

Serverhosting jedná se o umístění vlastního nebo pronajatého (dedikovaného pro zákazníka) serveru do k tomu určených prostor, tzv. serverovny. Odtud je server propojen se sítí Internetu a veškeré prezentace, které na něm pracují, jsou do sítě Internetu zprostředkovány. Někdy se této službě říká serverhousing.

Sharepoint

Sharepoint je nástroj pro vytváření webů umožňující sdílení informací a spolupráci na dokumentech, který napomáhá ke zvýšení produktivity týmů i jednotlivců. Je klíčovým prvkem infrastruktury pro uživatele pracující s informacemi dodávané se serverem Microsoft Windows Server™ 2003 a poskytuje doplňující týmové funkce a weby k systému Microsoft Office System a dalším aplikacím a slouží také jako platforma pro vývoj aplikací.

SmarterStats

SmarterStats jsou přehledné a graficky pěkně zpracované statistiky, zároveň poskytující mnoho údajů. Objednávku můžete provést v aplikaci http://webcon­trol.ignum.cz.

SMTP

SMTP Simple Mail Transfer Protocol (zkratka SMTP) je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (emailů) mezi přepravci elektronické pošty (MTA). Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem; zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (offline) přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP3 nebo IMAP. Jedná se o jednu z nejstarších aplikací, původní norma RFC 821 byla vydána v roce 1982 (v roce 2001 ji nahradila novější RFC 2821). SMTP funguje nad protokolem TCP, používá port TCP/25.

SOA
SOA(start of authority record) je zahajující záznam zónového souboru. Obsahuje jméno primárního serveru, adresu elektronické pošty jejího správce (zavináč je v ní ale nahrazen tečkou) a následující údaje
Serial — sériové číslo, které je třeba zvětšit s každou změnou v záznamu. Podle něj sekundární server pozná, že v doméně došlo ke změně. Pokud jej zapomenete zvětšit, rozejde se obsah sekundárních serverů s primárním, což rozhodně není dobré. Pro přehlednost často ve formátu YYYYMMDDHH.
Refresh — jak často se má sekundární server dotazovat na novou verzi zóny (v sekundách).
Retry — v jakých intervalech má sekundární server opakovat své pokusy, pokud se mu nedaří spojit s primárním.
Expire — čas po kterém označí sekundární servery své záznamy za neaktuální, pokud se jim nedaří kontaktovat primární server.
TTL — implicitní doba platnosti záznamů.

Časové údaje jsou v sekundách. Novější implementace umožní pro vyšší pohodlí používat k číslům přípony ‚M‘,‚H‘,‚D‘ a ‚W‘ (minuta, hodina, den, týden) – například 8h znamená 8 hodin, čili totéž co hodnota 28800.

Spam

Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní emaily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – např. diskuzní fóra, komentáře nebo instant messaging. Používá se též zkratka UBE/UCE (Unsolicited Bulk/Commercial Email).

SQL admin

SQL admin nástroje pro správu databází MS Access a MS SQL 2000/2005 S těmito špičkovými nástroji můžete kompletně spravovat vaše databáze Microsoft Access nebo Microsoft SQL 2000/2005.

SSH

SSH neboli Secure Shell je protokol, který umožňuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači pomocí šifrování přenášených dat a v počítačové terminologii je pojem SSH používán jako název protokolu i jako název programu, zprostředková­vajícího spojení. SSH je dnes nejčastěji používáno pro vzdálenou správu serverů.

SSL

SSL Secure Sockets Layer, SSL (doslova vrstva bezpečných socketů) je protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran.

Protokol SSL se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s internetovými servery pomocí HTTPS, což je zabezpečená verze protokolu HTTP. Po vytvoření SSL spojení (session) je komunikace mezi serverem a klientem šifrovaná a tedy zabezpečená.

Subdoména

Subdoména je doména III řádu, je to rozšíření doménového názvu o další úroveň. Je ve tvaru např. eshop.nazevfir­my.cz, kde eshop je název domény III. řádu. Subdomény je možné vytvářet u domén II. řádu. Za domény III. řádu se již neplatí správci domény. Pokud máme doménu 2. řádu www.nekde.cz, subdoména bude www.neco.nekde.cz.

SuperDNS

SuperDNS je rozhraní, pomocí kterého si můžete snadno a okamžitě upravit DNS záznamy u Vaší domény.

Po provedení změn je doména (=zóna) ihned obnovena, pokud nedošlo k chybné syntaxi. Používáme dvojnásobné jištění proti nesprávné syntaxi, protože by jinak mohlo dojít k nefunkčnosti domény. První fázi kontroly zajišťuje klientský JavaScript, který nedovolí vložit údaje v nesprávném tvaru. Následuji test zóny externím programem, který provede komplexní test zóny. Pokud test proběhne v pořádku, ihned se data v zóně projeví.

Zkušenější uživatelé to vědí, ale nikdy není dost připomínat důležitý fakt – replikace DNS. Pokud provedete jakoukoliv změnu, může trvat až 24 hodin, než tuto změnu zjistí i ostatní DNS servery na internetu. Je to dáno tím, že DNS servery si své údaje cachují (ukládají do mezipaměti) a pouze 1× za 24 hodin kontaktují autoritativní DNS server, zdali nedošlo k nějaké změně v zóně. Doba 24 hodin se samozřejmě může jakkolik změnit, nicmeně právě údaj 24 hodin je dán normami RFC.

Aplikaci SuperDNS můžete používat pro jakoukoliv doménu, kterou u nás provozujete. Je přístupná po přihlášení do účtu z aplikace domena.cz v sekci „Editace zónového souboru“.

Webcontrol

2746.8891143799ms -- 16748.71875KB