Ignum.cz » Slovníček pojmů

Slovnik

A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W Z

R

RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) – vícenásobné diskové pole nezávislých disků) je typ diskových řadičů, které zabezpečují pomocí určitých speciálních funkcí koordinovanou práci dvou nebo více fyzických diskových jednotek. Zvyšuje se tak výkon a odolnost vůči chybám nebo ztrátě dat. Disková pole typu RAID jsou často používány na serverech, u osobních počítačů se ale teď stávají čím dál oblíbenější (obzvláště typy 0 a 1).

Registrace domény

Registrace domény – zájemce o registraci domény si musí nejprve vybrat některého z akreditovaných registrátorů, prostřednictvím něhož bude veškeré administrativní i finanční záležitosti řešit. Majitelem domény se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba bez omezení. Majitel však musí uvést svůj jednoznačný identifikační údaj (datum narození, číslo průkazu totožnosti, IČO) a souhlasit s pravidly registrace.

Za provoz domény .cz se standardně platí roční poplatek, samotné zřízení je zdarma. Doménu lze registrovat na 1–10 let a lze ji kdykoliv prodloužit o další roky. Uvedené podmínky se mohou u jednotlivých registrátorů mírně lišit. Platnost domény však nikdy nemůže překročit deset let. Dnem registrace je den, kdy dojde k zaregistrování domény v Centrálním registru.

Registrátor

Registrátor – je subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky na změny záznamů vedených v Centrálním registru. Jakoukoliv změnu lze provést pouze prostřednictvím registrátora.

Určený registrátor
- registrátor pro konkrétní doménové jméno, který je určený držitelem
- registrátor pro konkrétní sadu nameserverů, který je určený technickým kontaktem

Router

Router(směrovač) je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí vrstvě referenčního modelu ISO/OSI (síťová vrstva).

Netechnicky řečeno, router spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. Router se podstatně liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Rozdílné funkce routerů a switchů si lze představit jako switche coby silnice spojující všechna města ve státě a routery coby hraniční přechody spojující různé země.

Obecně jako router může sloužit jakýkoliv počítač s podporou síťování a pro routování v menších sítích se často dodnes používají běžné osobní počítače. Do vysokorychlostních sítí jsou však jako routery používány vysoce účelové počítače obvykle se speciálním hardwarem, optimalizovaným jak pro běžné přeposílání (forwarding) datagramů, tak pro specializované funkce jako šifrování u IPsec tunelů.

Webcontrol

1675.6670475006ms -- 15082.1015625KB