Ignum.cz » Slovníček pojmů

Slovnik

A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W Z

P

Páteřní síť

Páteřní síť je hlavní počítačová síť spojující velká města v ČR (Praha, Brno, Ostrava,Plzeň,Ús­tí..)s NIXem a zahraničím. Základní logickou topologii páteřní sítě tvoří deset GigaPoP vzájemně propojených datovými okruhy s přenosovou kapacitou nejméně 1 Gb/s. Páteřní okruhy využívají 10GE LAN PHY, 1GE (gigabitový Ethernet) a POS STM-16/OC-48 pro přenosové kapacity 2,5 Gb/s. GigaPoP jsou připojeny do páteřní sítě vždy dvěma datovými okruhy pro zálohování přístupu.

PHP

PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což lze využít při tvorbě webových a jiných aplikací.

PHP skripty jsou většinou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti (interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazové řádky). Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních systémech.

POP3

POP3 (Post Office Protocol version 3) je internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. Jedná se o aplikační protokol pracující přes TCP/IP připojení.

Ze vzdáleného serveru se stáhnou všechny zprávy, třeba i ty, které uživatel číst nechce, nebo spam (pokud ho již nefiltruje poštovní server). Většina POP3 serverů sice umožňuje stáhnout i pouze hlavičky zpráv (a následně vybrat zprávy, které se stáhnou celé), ale podpora v klientech vesměs chybí. Tuto nevýhodu může odstranit protokol IMAP, který pracuje se zprávami přímo na serveru.

PostgreSQL

PostgreSQL je relační databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem. Má za sebou více než patnáct let vývoje a zakládá si na spolehlivosti a bezpečnosti. Je šířen pod licencí BSD, které umožňuje volné spojování otevřeného kódu s uzavřeným. PostgreSQL funguje pod rozšířenými operačními systémy včetně skupiny systémů architektury Win32 a především pak většiny distribucí systému Linuxu.

Poštovní klient

Poštovní klient MUA (Mail User Agent) je program, který zajišťuje odesílání zpráv a vybírání schránek. Příkladem je např. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Opera, Mutt, Pine a další. Je to v podstatě specializovaný editor, který umí kromě vytvoření zprávy také manipulovat se schránkami, odeslat zprávu nejbližšímu MTA(server) a převzít zprávu ze serveru prostřednictvím POP3 nebo IMAP. Vlastním doručováním zprávy po síti až k adresátovi se klient nezabývá. Součástí klienta bývá také více či méně složitý adresář, který pomáhá uživateli udržet přehled o adresách.

Poštovní server

Poštovní server (MTA – Mail Transfer Agent) běží obvykle jako démon a naslouchá na portu TCP/25. K tomuto portu se může připojit (navázat TCP spojení) buď poštovní klient, nebo jiný server, který předá zprávu k doručení. MTA zkontroluje, zda je zpráva určena pro systém, na kterém běží. Pokud ano, předá ji programu MDA (lokální doručení). Pokud je zpráva určena jinému počítači, naváže spojení s příslušným serverem a zprávu mu předá.

Při vyhledávání vzdáleného serveru, kterému má předat zprávu, musí MTA spolupracovat se systémem DNS. Od serveru DNS si vyžádá tzv. MX záznam pro cílovou doménu, který obsahuje IP adresu počítače, který se stará o doručení pošty v této doméně. Pokud DNS tento záznam neobsahuje, pokusí se poštovní server doručit správu přímo na počítač uvedený v adrese za zavináčem.

Poštovní server obsahuje v konfiguraci řadu parametrů, pomocí kterých můžeme mimo jiné nastavit, pro které domény MTA přijímá zprávy. Stejně tak je možné určit, od koho bude nebo nebude zprávy přijímat, což je velmi důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany proti spamu.

Nejčastějšími programy v roli MTA jsou sendmail, postfix, exim, qmail, Microsoft Exchange, Mercury aj.

Převod domény

Převod domény – jedná se o převedení domény od jednoho registrátora na jiného. K úspěšnému převedení domény musí být splněny následující podmínky:

Doména musí být u konkurenčního registrátora registrována alespoň 60 dní. Doména nesmí být v době převodu zatížena finančními nesrovnalostmi. Doména nesmí být po expiraci. Datum expirace si můžete ověřit na WHOIS

Doména nesmí být uzamčena proti převodu, její status musí být ACTIVE, možno ověřit na WHOIS.

Je potřeba znát autorizační heslo AUTH-ID, které lze získat od stávajícího registrátora nebo od CZ.NIC.

PTR

PTR je speciální typ záznamu pro reverzní zóny. Obsahuje na pravé straně jméno počítače přidělené adrese na straně levé (adresa je transformována na doménu výše popsaným postupem). Držme se našeho příkladu pro záznam typu A v souladu s ním by zónový soubor pro doménu 3.2.1.in-addr.arpa měl obsahovat (zónový soubor definuje reverzní doménu, proto je třeba psát na pravé straně kompletní jméno s tečkou, jinak by za ně připojil reverzní doménu.

Webcontrol

1751.2118816376ms -- 15803.359375KB