Ignum.cz » Slovníček pojmů

Slovnik

A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W Z

M

Medium

Webhostingová varianta MEDIUM určená pro komplexní a náročné webové prezentace. Samozřejmostí této varianty je databáze MySQL, Postgre SQL či MS SQL. Po této variantě sáhnou také jistě provozovatelé e-shopů, jelikož nabízí možnost instalace SSL certifikátu.

MS Access

MS Access (plným jméném Microsoft Office Access) je nástroj na správu relačních databází od společnosti Microsoft, který je typicky součástí Microsoft Office a kombinuje relační Microsoft Jet Database Engine s grafickým uživatelským rozhraním. Umí přistupovat k datům z Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle či ke kterékoliv další databázi přes rozhraní ODBC.

MS SQL Server

MS SQL Server je relační databázový systém programovaný firmou Microsoft. Jeho hlavními dotazovými jazyky jsou SQL a T-SQL. Momentálně je dostupný ve verzích 2000/2005/2008.

Multidomain

MultiDomain je unikátní služba, kterou vám exkluzivně nabízí servery IGNUM. Díky ní můžete na jednom virtuálním serveru vytvářet neomezený počet virtuálních serverů na doméně III.řádu.

Postup pro vytvoření takového virtuálního serveru je neuvěřitelně jednoduchý – automaticky se jím stává každý adresář, který vytvoříte. Pokud je volána doména III.řádu a adresář stejného jména neexistuje, zobrazí se standardní chybová stránka 404 Nenalezeno.

Vytváření adresářů se provádí v adresáři /www.

Služba je dostupná pro virtuální servery na platformě Linux, Windows 2000, Windows 2003 a je součástí všech variant hostingu.

O aktivaci služby je nutné požádat zákaznickou podporu.

MX

MX (mail exchange record) oznamuje adresu a prioritu serveru pro příjem elektronické pošty pro danou doménu : uvádí se zde priorita a název mailového serveru. Priorita je celé kladné číslo. Čím je číslo menší, tím má záznam vyšší prioritu. V praxi to znamená, že pokud je v DNS záznamu uvedeno více mailových serverů, tak je mail doručován na server s nejvyšší prioritou (nejmenší číslo v DNS záznamu) a teprve v případě, že tento server není dostupný je mail doručován na další server v pořadí (s druhým nejnižším číslem) – tomuto serveru se většinou říká záložní a bývá nakonfigurován tak, že se následně snaží maily doručit na mailový server s nejvyšší prioritou.

MySQL

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název napovídá – pomocí jazyka SQL. Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní software webového serveru.

Webcontrol

1793.6000823975ms -- 15369.09375KB