Ignum.cz » Slovníček pojmů

Slovnik

A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W Z

I

IDN

IDN (Internationalized Domain Names) jsou internetové domény, které mohou obsahovat znaky (diakritiku) národních abeced. Jedná se tedy o domény, které obsahují znaky mimo ASCII. Tyto znaky zahrnují kromě znaků s čárkami a háčky (áé..ščř…) např. i rumunské ș, ü, švédské å, a znaky celé řecké a bulharské abecedy.

IP Adresa

IP Adresa – (Internet Protocol Address)- slouží k identifikaci každého počítače, který je přihlášen do dané sítě. V rámci konkrétní sítě ji přiděluje správce daného přístupového bodu (AP – Access point). Je součástí protokolu TCP/IP na kterém běží veškerý software na síti.

IPv4

IPv4 Internet Protocol version 4 (IPv4) je v informatice čtvrtá revize IP (Internet Protocol) a zároveň jeho první verze, která se masivně rozšířila. Spolu s IPv6 vytvářejí základ pro komunikaci v rámci sítě Internet.

IPv4 je datově orientovaný protokol, který je používán v sítích s přepojováním paketů (např. Etnernet). Jde o protokol přepravující data bez záruky, tj. negarantuje ani doručení ani zachování pořadí ani vyloučení duplicit. Zajištění těchto záruk je ponecháno na vyšší vrstvě, kterou v představuje protokol TCP. Stejně tak je na vyšší vrstvě ponechána kontrola integrity dat, protože IPv4 datagram nese pouze informaci o kontrolním součtu hlavičky datagramu se služebními údaji.

IPv6

IPv6 je síťová vrstva pro mezisíťový přenos paketů. Je označován jako následník IPv4, současné verze internetového protokolu, pro použití v Internetu. Hlavní změna, kterou přinesl IPv6, je daleko větší adresní prostor. To umožňuje větší pružnost při přiřazování adres. Prodloužená délka adresy odstraňuje potřebu použití překladu síťových adres z důvodu vyčerpání adresního prostoru. Také zjednodušuje otázku přidělování adres a přečíslování při změně poskytovatele připojení. Nicméně, nebylo záměrem tvůrců protokolu IPv6 přiřadit stálou jedinečnou adresu každému člověku či počítači.

Je běžné vidět příklady snažící se ukázat jak absurdně velký je adresní prostor IPv6. Obsahuje celkem 2128 (zhruba 3.4×1038) adres, což odpovídá počtu 5×1028 adres pro každého z 6.5 miliardy dnes žijících lidí.

Webcontrol

1523.0281352997ms -- 14995.7109375KB