Ignum.cz » Slovníček pojmů

Slovnik

A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W Z

F

Firewall

Firewall je speciální hardwarové zařízení nebo software, který chrání počítač, server nebo celou počítačovou síť proti neoprávněným pokusům o průnik z internetu nebo dalším nevyžádaným přístupům do chráněné oblasti z jiných sítí.

FTP

FTP( File Transfer Protocol) je v protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP. Je určen pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační systémy (je platformně nezávislý). Jeho podpora je součástí webových prohlížečů nebo specializovaných programů.

FTP běžně pracuje na dvou portech, 21 a 20 a běží výhradně přes TCP (Transmission control protocol). FTP server naslouchá na portu 21 na příchozí spojení z FTP klienta. Na tomto portu běží příkazy, které zachytává server. Na portu 20 se přenáší pouze data, nikoliv příkazy. Jakmile se začnou stahovat data, na příkazovém portu se nic nepřenáší. Při stahování velkých souborů přes připojení s firewallem může tento kvůli dlouhodobé nečinnosti zablokovat komunikaci na portu 21.

Webcontrol

1410.2959632874ms -- 14940.8515625KB