Ignum.cz » Slovníček pojmů

Slovnik

A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W Z

E

Email

Email je elektronická schránka ve tvaru např. vaše_jméno@jmé­no_domény.kon­covka (jan.novak@ig­num.cz), která má jedinečný název. Z emailu na email je možné posílat textové zprávy a přílohy. Pro příjem a odesílání elektronické pošty se zpravidla používá emailový klient nebo je přístup k emailům umožněn prostřednictvím webového rozhraní v prohlížeči internetových stránek. Termín email se používá jak pro internetový systém elektronické pošty založený na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), tak i pro intranetové systémy, které dovolují posílat si vzájemně zprávy uživatelům uvnitř jedné společnosti nebo organizace (tyto systémy často používají nestandardní protokoly, mívají ovšem bránu, která jim dovoluje posílat a přijímat emaily z internetu).

Expirace domény

Expirace domény – datum ukončení platnosti registrace, kdy doména obvykle přechází do stavu ochranné lhůty(například u .cz domény je to 45 dní), po jejímž uplynutí dojde k uvolnění domény.

Webcontrol

1175.8661270142ms -- 14616.8828125KB