Ignum.cz » Slovníček pojmů

Slovnik

A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W Z

D

Databáze

Databáze (neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. Systém pro řízení databází umožňuje ukládat data do databáze, dotazovat se na uložená data a dále se stará o to, aby se dala rychle a v požadovaném formátu vybírat, měnit a mazat.

Příklady databáze: MySQL, Postgre SQL, MS SQL či Oracle.

Datacentrum

Datacentrum – speciální prostory vybavené klimatizací, zálohovanými zdroji energie, protipožární technikou a zabezpečené proti nepovolanému přístupu. Jsou v nich umístěny racky se servery připojené do sítě Internet vysokorychlostním připojením. Mohou zde být bezpečně v provozu s garantovanou spolehlivostí.

Delegované doménové jméno

Delegované doménové jméno je registrovaná doména, o níž CZ.NIC vede záznam na primárním jmenném serveru (tzv. zóna CZ).

DNS

DNS (Domain name server)je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. Později ale přibral další funkce (např. pro elektronickou poštu či IP telefonii) a slouží dnes de facto jako distribuovaná databáze síťových informací.

Doména/doménové jméno

Doménové jméno je unikátní internetová adresa, pod kterou budou Vaše stránky vystupovat na internetu. Díky této doméně budou Vaše stránky funkční. Zároveň platí pravidlo – čím jednodušší, kratší a výstižnější doménové jméno, tím lépe si ho Vaši návštěvníci zapamatují.

Domény se také rozdělují do jednotlivých řádů, přičemž se rozdělují pomocí teček následovně:

  • Doména 1. řádu = .cz, .eu, .com (jinými slovy ji říkáme také koncovka)
  • Doména 2. řádu = např. domena.cz, ignum.cz (tedy hlavní doména, kterou si registrujete)
  • Doména 3. řádu = např. www.domena.cz, sluzby.domena.cz, cenik.domena.cz (říkáme ji také subdoména)
Držitel domény

Držitel domény je fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrovánu doménu; pokud není v záznamu o držiteli vyplněn název společnosti nebo organizace, považuje se za držitele osoba, která podala žádost o registraci domény; pokud je vyplněn název společnosti nebo organizace, pak se za držitele považuje tato společnost nebo organizace.

Webcontrol

1762.2900009155ms -- 15374.984375KB